fotosvanrotterdam.nl

J.A. Deelder

Waar de natie bietjes eet
bikt Rotterdam z’n kroten

Vandaar dat hier de krotenkoker
heerst waar elders in den lande
de zakkenwasser prevaleert